SnelAftellen.nl SnelAftellen.nl

Omrekenen

De omrekentool heeft JavaScript nodig om te werken.
jarenmaanden (30 dagen)dagenurenminutensecondenmilliseconden
jaren - 0,082 0,003 0 0 0 0
maanden (30 dagen) 12,175 - 0,033 0,001 0 0 0
dagen 365,25 30 - 0,042 0,001 0 0
uren 8.766 720 24 - 0,017 0 0
minuten 525.960 43.200 1.440 60 - 0,017 0
seconden 31.557.600 2.592.000 86.400 3.600 60 - 0,001
milliseconden 31.557.600.000 2.592.000.000 86.400.000 3.600.000 60.000 1.000 -